Reactie op PlanMER en Programma Grootschalige Opwek

PlanMER grootschalige opwek

De gemeente Vught is druk bezig om grootschalige opwek van energie mogelijk te maken binnen de gemeentegrenzen. Hiervoor hebben ze een PlanMER opgesteld en een Programma Grootschalige Opwek. Hier kon tot eind april (PlanMER) en begin mei (Programma) op gereageerd worden. Als energieco√∂peratie hebben wij hier ook een reactie op gegeven. Communicatie In eerste instantie…

Lees meer