Reactie op PlanMER en Programma Grootschalige Opwek

PlanMER grootschalige opwek

Datum | 30 mei 2024

De gemeente Vught is druk bezig om grootschalige opwek van energie mogelijk te maken binnen de gemeentegrenzen. Hiervoor hebben ze een PlanMER opgesteld en een Programma Grootschalige Opwek. Hier kon tot eind april (PlanMER) en begin mei (Programma) op gereageerd worden. Als energiecoöperatie hebben wij hier ook een reactie op gegeven.

Communicatie

In eerste instantie hebben we aangegeven dat de manier van communiceren over allebei de documenten erg te wensen overliet. Ook zijn wij van mening dat mensen die in of dichtbij de zoekgebieden wonen in een veel eerder stadium proactief benaderd hadden moeten worden. Het gaat hier om een wezenlijke aanpassing van iemands leefomgeving, daar moet meer oog voor zijn.

Inhoudelijk

Inhoudelijk hebben we vooral gekeken naar het PlanMER, dat is de basis voor het Programma. Binnen het PlanMER worden interessante alternatieven benoemd die minder ingrijpend lijken voor de omgeving en zijn dus het onderzoeken waard. Daarnaast worden er ook goede mitigerende maatregelen genoemd waarbij we de gemeente aansporen om deze maatregelen goed te borgen in beleid en/of aanbestedingsdocumenten. Ook zien we kansen bij de grote infrastructurele werken binnen de gemeente zoals het verdiepte spoor en (ooit?) de N65. Als je deze zou overkappen met zonnepanelen heb je al een groot gedeelte van de opgave voor elkaar. Verder zien we soortgelijke kansen in het overdekken van parkeerplaatsen met zonnepanelen.

We hebben geen voorkeur voor een bepaalde vorm van opwek of een bepaalde locatie. Wel zijn we van mening dat de opwek van duurzame lokale energie noodzakelijk is. Daarbij onderstrepen we het belang van het betrekken van de inwoners en dan met name de direct omwonenden. Ook het streven naar lokaal eigendom, waarbij inwoners van Vught ook profiteren van de lusten van grootschalige opwek en niet alleen de lasten dragen, zien we graag geborgd in concrete acties.

Voor onze volledige reactie, klik hier