Zonnemaatje Nemerstroom

In de (voormalige) gemeente Haaren is een braakliggend stuk grond van Waterschap De Dommel beschikbaar gesteld aan de coöperatie Zonnemaatje Nemerstroom voor een postcoderoosproject met ruim 1.900 zonnepanelen. Tijdens het project zijn diverse barrières overwonnen, bijvoorbeeld omtrent de financiering van de voorbereiding en het maken van afspraken met het waterschap over het gebruik van de grond, het omgaan met vervuilde grond en de beste netaansluiting.

Omschrijving

Twee lokale energiecoöperaties, DEH (Duurzame Energie Haaren) en VET-Vught , hebben samen leden geworven om op een braakliggend stuk grond van Waterschap De Dommel bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Haaren 1.904 zonnepanelen te plaatsen. Deelnemers investeren via de ‘Postcoderoosregeling’ mee in deze zonneweide en profiteren van de opbrengst, mits zij binnen de postcoderoos gevestigd zijn. Zij worden daarmee ‘Zonnemaatje’. In lijn met deze naam hebben DEH en VET-Vught in november 2019 voor het beheer van de zonneweide de Energie Opwekcoöperatie Zonnemaatje RWZI Haaren U.A. opgericht.

Het idee is eenvoudig: inwoners die lid worden van Zonnemaatje investeren in zonnepanelen op het terrein van de waterzuiveringsinstallatie. Samen vormen ze een coöperatie en zijn ze eigenaar van de zonneweide. De duurzame energie die de 1.904 panelen produceren is niet alleen schoon, maar ook nog eens winstgevend. Leden profiteren namelijk van een verlaagd tarief op de energiebelasting en delen mee in de opbrengsten uit de verkoop van de zonnestroom. Zo investeren ze in duurzame, lokaal geproduceerde energie en verdienen ze de investering weer terug.

De investering in de zonneweide is bijeengebracht door uitgifte van 2.086 certificaten (één certificaat per 250 kWh) à 262 euro per stuk. Ongeveer 180 huishoudens zijn lid geworden van Zonnemaatje Haaren. Gezamenlijk zijn ze eigenaar van de installatie. Na de oplevering gaan de panelen minimaal 15 jaar lokaal geproduceerde duurzame stroom leveren. Mogelijk nog langer. We verwachten meer zonnepanelen te gaan ontwikkelen. Interesse? Meldt je aan via het contactformulier, dan houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

De kosten van de zonneweide bedragen naar schatting 550.000 euro. Dit geld wordt bijeengebracht door uitgifte van 2.086 certificaten (één certificaat per 250 kWh) à 262 euro per stuk. De inzet van lokale men-sen wordt ondersteund met financiële steun van Enpuls en de provincie Noord-Brabant, die een deel van de voorbereidingskosten voorfinancie-ren. Na storting van het geld voor de certificaten door de deelnemende leden wordt deze voorfinanciering terugbetaald aan de initiatiefnemende coöperatie DEH, die daarmee dan weer volgende projecten kan voor- bereiden. Aldus is een revolverend fonds ontstaan.

Factsheet Zonnemaatje Nemerstroom

Naam coöperatie Zonnemaatje
Naam project project Nemerstroom (De Nemer is een beek in Haaren ten noorden van de Bosseweg, vlakbij de locatie van de zonneweide. Op een veld vlakbij deze stroom gaat stroom geproduceerd worden. Vandaar Nemerstroom).
Locatie Haaren, provincie Noord-Brabant
Aantal zonnepanelen/vermogen 1.904 panelen
Oppervlakte zonneweide 4.000 m2
Opgesteld vermogen 638 kWp
(Verwachte) jaaropbrengst 520.000 kWh (274 kWh per paneel)
Opstelling zonnepanelen Oost-west
Installateur Hoppenbrouwers Techniek Udenhout
Energieafnemer Engie
Oplevering begin 2021
Doorlooptijd project 1,5 jaar
Eigendom installatie Energie Opwekcoöperatie Zonnemaatje RWZI Haaren U.A.
Eigendom grond Waterschap De Dommel
Financiering Investering: 550.000 euro exclusief BTW. Financiering 100% door deelname leden die 2.086 certificaten verdelen.
Participatiemodel Particulieren en bedrijven in hetzelfde of een aangrenzend viercijferig postcodegebied in de gemeenten Haaren, Vught en Boxtel kunnen meedoen via de Regeling Verlaagd Tarief (‘Postcoderoosregeling’).
Aantal participanten 180

Website: De coöperatie – Zonnemaatje Nemerstroom

Terug naar projecten