Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is benoemd om het bestuur te adviseren over de missie, visie, strategie en complexe projecten.

Leden van de Raad van Commissarissen zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
De RVC heeft eens per kwartaal overleg met het bestuur.

  • Frits van de Have (secretaris)