Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is benoemd om het bestuur te adviseren over de missie, visie , strategie en complexe projecten.

Leden van de Raad van Commissarissen zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
De RVC heeft eens per kwartaal overleg met het bestuur. De leden zijn:

  • Michiel van der Lande (voorzitter)
  • Frits van de Have (secretaris)
  • Lara Runne (lid)