Bestuur

Bestuur VET Vught

Wie zijn we

VET is een burgerinitiatief van en voor Vughtse burgers dat er naar streeft om het voor alle Vughtenaren mogelijk te maken te kiezen voor energiebesparing en duurzame energie.

VET staat voor Vughtse Energie Transitie en bestaat uit betrokken Vughtenaren die zich in willen zetten voor een CO2 neutraal Vught. Als vrijwilligers werken we aan de omschakeling naar schone energie. VET wordt hierin gesteund door de gemeente en werkt samen met maatschappelijke instellingen, verenigingen en het bedrijfsleven. Wij sluiten hiermee aan bij de nationale, Europese en wereldwijde beweging om burgers in staat te stellen zelf verantwoording te nemen voor hun eigen energievoorziening.

Het bestuur van VET-Vught bestaat uit de volgende personen:

Arno van der Laan

Arno van der Laan – Voorzitter

Arno is sinds mei 2018 voorzitter. Hij is vanaf de oprichting als bestuurslid bij VET betrokken. Arno is zelfstandig adviseur bouwen en wonen en werkt aan verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hij wil als VET-Vught samenwerken met gemeente, burgers en bedrijven aan een energieneutraal Vught.

Adrie Hoogedoorn

Adrie Hoogedoorn – Penningmeester

Adrie is sinds 1 januari 2017 penningmeester. Voorheen was hij hoofd administratie bij Michelin  Nederland. Hij ziet VET-Vught als een uitstekend orgaan dat bij kan bijdragen aan de bewustwording dat transitie naar duurzame energie een betere samenleving oplevert.

Bas Huijbregts

Bas Huijbregts – Secretaris

Bas is al lange tijd actief in de energiesector en heeft veel ervaring op het gebied van de postcoderoosregeling en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. De verduurzaming van de energievoorziening gaat hem aan het hart en hij wil graag via VET-Vught zijn bijdrage hieraan leveren.

Sjoerd Janssens

Sjoerd Janssens – Ledenwerving

Sjoerd zit al jaren in het onderwijs als docent natuur- en scheikunde. In het verleden was hij daarnaast ook 25 jaar docent milieutechniek. Van 2006 – 2018 is hij raadslid in de gemeente Vught geweest. Daar was hij o.a. woordvoerder natuur en milieu. Het terugdringen/stopzetten van het gebruik van fossiele brandstoffen en bevorderen van duurzame energievormen is zijn drijfveer.

Algemene gegevens

KVK: 61985546
BTW: NL854580086B01
Bankrekeningnummer: NL23RABO0300678495