Achtergrondinformatie

Regionale Energie Strategie (RES)

Er wordt nu hard gewerkt aan een Regionale Energiestrategie waarin wordt bepaald hoe de regio Brabant Noord-Oost 49% CO2-reductie  in 2030 gaat halen. Deze taakstelling moet gehaald worden door energiebesparing en nieuwe duurzame energieproductie met bestaande technieken.  Een heel belangrijk proces omdat het gaat over waar windmolens en zonneparken kunnen komen. Ook in de gemeente Vught.

Lokaal eigendom; van wie is de windmolen?

Belangrijk punt in het klimaatakkoord is het streven naar 50% lokaal eigendom. Bedoeling is om de inwoners/omwonenden zeggenschap te geven over bijvoorbeeld windmolens of een zonnepark. In de RES is dat streven overgenomen. Maar hoe zorg je dat we als inwoners daadwerkelijk invloed hebben op windmolens en zonneparken in onze directe woonomgeving? VET werkt hieraan in samenwerking met andere energiecoöperaties.

De gemeenteraad van Vught heeft de concept-RES vastgesteld. Ook de versie RES 1.0 wordt door de Raad vastgesteld. Je kunt als inwoner van Vught dus invloed uitoefenen op de regionale energiestrategie via de gemeenteraad. Hou de agenda van de raad in de gaten.