Visie van VET

Vise VET Vught

Er dreigt een onomkeerbare klimaatverandering als we onze CO2 uitstoot niet snel beperken. Dat kan door energiebesparing en het overstappen van olie en gas naar hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind. De gevolgen van de klimaatverandering zijn nu al merkbaar. We moeten dus tempo maken. VET wil energiebesparing, duurzame energieproductie en een overstap naar duurzame energie in Vught stimuleren zodat de CO2 uitstoot zo snel mogelijk beperkt wordt.

VET werkt aan projecten die gericht zijn op energiebesparing en de productie van hernieuwbare energie, waarbij ze burgers, bedrijven en overheid helpt om te komen tot een CO2 neutraal Vught. Dat doen we door voorlichting en advies te geven aan burgers en bedrijven. Maar ook door zelf projecten op te zetten waarmee energie bespaard kan worden en duurzame energie wordt opgewekt.