PlanMER: milieu effecten van windmolens en zonnevelden

Zonnevelden en windmolens planmer

Datum | 15 maart 2024

In 2021 heeft de gemeenteraad van Vught een aantal locaties aangewezen waar mogelijk zonnevelden en/of windmolens zouden kunnen komen. Dat was toen nog een hele grove analyse. Nu is er verder onderzoek gedaan in de vorm van een PlanMilieuEffectRapport (PlanMER). In dit rapport is onder meer meegenomen wat de (milieutechnische) invloed van zonnevelden en windturbines is op de omgeving en hoe dat op een juiste manier in het landschap ingepast kan worden. Op basis van dit rapport kan de gemeente verder beleid maken voor zonnevelden en windturbines in de gemeente.

Het PlanMER is openbaar gemaakt door de gemeente en iedereen heeft tot en met 24 april 2024 de tijd om een reactie te geven. Dat kan door een mail te sturen naar zon-wind@vught.nl (onderwerp: Reactie op concept PlanMER grootschalige opwek) of door een brief te sturen naar de gemeente t.a.v. Ruimtelijk beleid (postbus 10100, 5260 GA Vught).

Het PlanMER is hier te vinden.