Transitievisie Warmte Vught

Ook in Vught gaan we geleidelijk van het aardgas af. De gemeente heeft hiervoor een eerste onderzoek gedaan en op basis daarvan een visie opgesteld: de Transitievisie Warmte. VET-Vught heeft hieraan meegewerkt waardoor de visie beter toegespitst is op de lokale situatie. Op deze pagina leggen we uit wat deze visie inhoudt en wat het voor jou, als inwoner van Vught, betekent.

Wat is een transitievisie warmte?

In de Transitievisie Warmte staat voor elke wijk welke warmte oplossing het minste kost voor ons als maatschappij en welke dus het meest geschikt is per wijk. Hierbij wordt dus niet alleen gekeken naar de kosten voor de individuele huiseigenaar, maar ook naar de kosten die bijvoorbeeld de netbeheerder moet maken voor het aanpassen van de leidingen. Uiteindelijk betaalt iedereen daar ook indirect aan mee, dus die kosten zijn ook belangrijk om mee te nemen.

Voor een uitleg over de verschillende warmte oplossingen, zie: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgasvrij-wonen/wonen-zonder-aardgas/

Welke oplossing komt er in mijn wijk?

Voor een groot gedeelte van de gemeente (vooral het buitengebied) is het, op basis van de huidige inzichten, duidelijk dat er geen collectief warmtenet zal komen, in die gebieden liggen de huizen en bedrijfspanden namelijk relatief ver uit elkaar en is er geen goede warmtebron beschikbaar. Huiseigenaren en bedrijven zullen daar dus op zoek moeten naar een individuele warmte oplossing.

In het dorp Vught is dit iets anders. Daar is het alleen voor het gebied ten westen van de Taalstraat en ten noorden van de N65, met uitzondering van Stadhouderspark, duidelijk dat er geen collectief warmtenet zal komen. Voor de rest van het dorp Vught kan dit nu nog niet met zekerheid gezegd worden. Het is onze inschatting dat er uiteindelijk alleen in een paar gevallen een kleinschalig warmtenet zal komen.

Wat kan ik nu doen?

Welke warmte oplossing je ook kiest (dit bepaal je als huis- of pandeigenaar dus zelf!), je moet sowieso isoleren. Op die manier verbruik je minder energie, waardoor er ook minder hoeft te worden opgewekt. Dat is niet alleen goedkoper, maar een goed geïsoleerde woning is ook comfortabeler.

Woon je in een gebied waar nu al duidelijk is dat er geen collectief warmtenet zal komen? Dan adviseren we je om een (hybride) warmtepomp te laten installeren zodra je huis of bedrijfspand voldoende is geïsoleerd. Woon je in een gebied waar een collectief warmtenet nog niet is uitgesloten? Richt je dan vooral op isoleren en kijk later naar de beste warmte oplossing. Isoleren is dus altijd slim, waar je ook woont of gevestigd bent.

Naast warmte, wordt er in de Transitievisie Warmte ook gekeken naar koeling. Met passieve koeling zoals groene daken en gevels kun je namelijk ook veel energie besparen ten opzichte van een airco. Laat je hierover informeren door Stichting KANT.

Hoe nu verder?

Er zijn vier ‘startwijken’ benoemd in de transitievisie; de kern Helvoirt, de wijk Loyola en omgeving, een buurt in de wijk Loonsebaan en de buurt Klein Brabant in de wijk De Baarzen. Daar begint de gemeente met verdere verkenning en planvorming. Dat betekent: een onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid. Maar ook een verkenning van de bereidheid in een buurt om mee te doen, en welke ondersteuning vanuit de gemeente en energiecoöperaties nodig is. Samen met andere organisaties is VET-Vught actief betrokken bij dit proces. Mocht je dus ideeën, vragen of zorgen hebben, neem contact met ons op! Alle input is welkom. Het doel van alle betrokken partijen is om te zorgen dat de aanpak haalbaar en betaalbaar is voor iedereen.

Woon je in een van de startwijken? Dan wordt je ruim van te voren geïnformeerd en uitgenodigd om mee te denken. Er is nog geen planning bekend.

Hulp nodig?

Als VET-Vught helpen we je graag bij het besparen van energie en overstappen op een duurzame warmtebron. Kom daarom naar ons energieloket, vraag een energieadvies aan, maak gebruik van onze andere diensten, of stel een vraag via ons contactformulier.

Hieronder nog een aantal linkjes naar relevante websites en documenten:

https://vught.nl/aardgasvrij-vught

Korte versie Transitievisie Warmte Vught 1.0

Uitgebreide versie Transitievisie Warmte Vught 1.0