Sjoerd Janssens – Ledenwerving

Sjoerd zit al jaren in het onderwijs als docent natuur- en scheikunde. In het verleden was hij daarnaast ook 25 jaar docent milieutechniek. Van 2006 – 2018 is hij raadslid in de gemeente Vught geweest. Daar was hij o.a. woordvoerder natuur en milieu. Het terugdringen/stopzetten van het gebruik van fossiele brandstoffen en bevorderen van duurzame energievormen is zijn drijfveer.