Samenwerken aan een duurzaam Vught

VET- Vught is een lokaal burgerinitiatief dat burgers, bedrijven en overheid stimuleert actie te ondernemen om te komen tot een CO2 neutraal Vught.

De rol van VET-Vught is die van aanjager; VET-Vught steunt initiatieven van Vughtenaren en initieert ook zelf projecten en nodigt Vughtenaren uit om aan te sluiten.

De kernwaarden van VET-Vught zijn: duurzaam, betaalbaar, lokaal en sociaal