Interessante links

verduurzamen van je eigen huis:
brabantwoontslim.nl/vught

achtergrondinformatie energiezuinige apparaten:
milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-in-huis/

Zonnepanelen op je eigen dak:
https://www.hieropgewekt.nl/duurzame-energie-opwekken/zonnepanelen-op-eigen-dak

Aardgasvrij wonen:
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgasvrij-wonen/

Regionale energie strategie:
www.regionale-energiestrategie.nl

Klimaatakkoord:
https://www.klimaatakkoord.nl/

Energietransitie Brabant:
www.energiewerkplaatsbrabant.nl

Lokale energiecoöperaties:
www.hieropgewekt.nl