Hoe wordt Vught aardgasvrij?

Voor grote delen van de gemeente is een collectief warmtenet niet waarschijnlijk en zullen individuele oplossingen per huis nodig zijn. Alleen in Vught zelf zijn een aantal wijken waarbij nog niet zeker is welke oplossing het meest voordelig en haalbaar is. Dit wordt over een paar jaar opnieuw bekeken op basis van de technologische ontwikkelingen.

Datum | 28 juli 2021

Op 13 juli presenteerde de gemeente een conceptversie van de transitievisie warmte.  Daarin staat op welke manier Vught verwarmd kan worden zonder aardgas. We zijn als VET bij de voorbereidende besprekingen betrokken om te komen tot een aardgasvrij Vught.

Het is nog een voorstel, maar de richting wordt wel duidelijk. Voor grote delen van de gemeente is een collectief warmtenet niet waarschijnlijk en zullen individuele oplossingen per huis nodig zijn. Alleen in Vught zelf zijn een aantal wijken waarbij nog niet zeker is welke oplossing het meest voordelig en haalbaar is. Dit wordt over een paar jaar opnieuw bekeken op basis van de technologische ontwikkelingen. (zie het kaartje bij dit artikel)

Startkansen

In de transitievisie warmte worden ook een aantal ‘startkansen’ genoemd. Dit zijn wijken en buurten die tot 2030 de meeste aandacht zullen krijgen vanuit de gemeente. Hoe dit er precies uit gaat zien moet nog duidelijk worden maar op ons uitdrukkelijke verzoek worden de inwoners op een zo vroeg mogelijk moment betrokken. De startwijken die zijn benoemd zijn de kern Helvoirt, de wijk Loyola en de buurt Klein Brabant in de wijk de Baarzen.

Wat vindt VET?

Als VET zijn we in een vroeg stadium betrokken bij het opstellen van de visie, daar zijn we heel blij mee. We hebben gemerkt dat een aantal van onze opmerkingen zijn overgenomen. De visie is er onder meer veel concreter van geworden en we hebben als VET een duidelijk positie bij de uitvoering. Er zijn veel partijen betrokken bij het opstellen van de visie. Hierdoor zijn niet al onze punten meegenomen op een manier die wij willen. We begrijpen dat niet al onze punten gehonoreerd kunnen worden, maar we zetten ons de komende tijd in om de visie zover te krijgen dat deze het vertrouwen geeft dat Vught echt CO2-neutraal gaat worden. We richten ons dan met name op de volgende punten:

  • Nu worden woningen als ‘transitiegereed’ gezien wanneer ze op maximaal 70 graden verwarmd kunnen worden. Dat is naar ons idee geen spijtvrije maatregel. Een dergelijke hoge temperatuur kan op dit moment niet efficiënt worden opgewekt. Dat zou betekenen dat een eigenaar later nogmaals moet investeren om op een lagere temperatuur te kunnen verwarmen. Dat moeten we voorkomen.
  • Er wordt nu heel makkelijk gekeken naar groen gas of waterstof om de resterende warmtevraag mee op te lossen. Dat vinden we niet verstandig omdat het maar zeer de vraag is in hoeverre deze voldoende beschikbaar gaan worden voor woningen. Het streven naar all-electric oplossingen zou prominenter in de visie naar voren moeten komen.
  • We onderschrijven het belang dat de transitie voor alle bewoners betaalbaar moet zijn. Daar zullen we op blijven letten.

Wat kunt u doen?

Als u naar aanleiding van de visie opmerkingen of ideeën heeft horen we dat graag. Welke oplossing ook gekozen wordt, voor iedere woning geldt: isoleren is altijd een goede eerste stap. Want elke m3 gas die je niet gebruikt hoeft ook niet vervangen te worden door een andere bron. Weet je niet waar je moet beginnen? Kom dan eens langs bij ons Energieloket in Theater de Speeldoos, dan denken we graag met je mee! We zijn geopend op werkdagen van 13.00u tot 17.00u. In de vakantieperiode kunt u het beste een afspraak maken via 06 22913691.

Kijk voor meer informatie op Aardgasvrij Vught | Gemeente Vught