Resultaten vragenlijst 2020

Begin april heeft VET Vught een vragenlijst opengesteld voor inwoners van Vught om inzicht te krijgen in het beeld dat Vughtenaren hebben van de energietransitie en wat dit voor hen betekent. Op deze manier kunnen wij onze aanpak beter aan laten sluiten op de behoeftes van burgers in onze gemeente. Op 12 juni hebben we de vragenlijst gesloten en sindsdien is het niet meer mogelijk om de vragenlijst in te vullen.

Uiteindelijk hebben 133 mensen de vragenlijst ingevuld. Een hoger aantal respondenten had ongetwijfeld tot statistisch gezien robuustere conclusies geleid maar toch geven de resultaten een aardig beeld van de manier waarop Vughtenaren kijken naar de energietransitie.

Van de 133 respondenten had slechts 7% een huurwoning. De resultaten zeggen dus weinig over mensen met een huurwoning. Van de 124 respondenten die dan nog over blijven zijn er 7 die uit Helvoirt (2), Cromvoirt (1), Boxtel (1) komen of een onvolledige postcode hebben opgegeven (3). Om de conclusies  zuiver te houden zullen bij de resultaten de huurwoningen en andere postcodes dan 5261, 5262 en 5263 niet worden meegenomen omdat hiervoor te weinig data beschikbaar is.

Hieronder de resultaten:

De respondenten zijn verspreid over drie postcode gebieden. Ten opzichte van het aantal inwoners per postcodegebied is postcode 5263 oververtegenwoordigd. Ook is er voldoende spreiding wat betreft de leeftijdscategorieën, wel is de categorie 36-45 jaar oververtegenwoordigd. Beide bevindingen zijn te verklaren door een succesvolle activatie van respondenten in de nieuwbouw in Vught-Noord (Stadhouderspark) waarbij ongeveer 25% van alle responses zijn gegenereerd. Met deze informatie in het achterhoofd moeten de resultaten dan ook geïnterpreteerd worden.

Het grootste deel van de respondenten ziet de noodzaak van de energietransitie. Hierin moeten vooral de overheid en energiebedrijven een rol spelen maar ook het bedrijfsleven en de burger zelf en in mindere mate de milieu organisaties.

Veel mensen maken zich zorgen om het klimaat. Gelukkig willen veel mensen een bijdrage leveren aan een CO2 neutraal Vught! Dit komt ook tot uiting in de bereidheid om tijd te investeren in het verduurzamen van het eigen huis. Ook zijn veel mensen bereid geld te investeren voor de verduurzaming van hun eigen huis. Deze groep is wel iets kleiner dan de groep die bereid is tijd te investeren, dit hangt waarschijnlijk samen met de beschikbaarheid van de financiële middelen (zie volgende vraag).

Een groot deel van de respondenten heeft de financiële middelen om hun huis te verduurzamen. Dat niet iedereen op eigen kracht hun huis kan verduurzamen blijkt uit de grote groep die aangeeft niet voldoende financiële middelen te hebben hiervoor.

Hoewel het maar een klein balkje is kunnen we ook concluderen dat 10% van de respondenten alle maatregelen al heeft genomen, hulde!

Als we kijken naar de maatregelen die men al heeft getroffen zien we veel isolatie maatregelen. Dit is gunstig want dit is meestal de eerste stap op weg naar een duurzaam huis en maakt andere maatregelen vaak ook makkelijker en goedkoper. Een groot deel van de respondenten is nog afhankelijk van gas, getuige de wat lagere scores voor gasloos koken en gasloos verwarmen.

Op de vraag wat mensen nodig hebben om (meer) energiebesparende maatregelen te nemen is het antwoord zeer divers. Zo ervaart “slechts” 50% van de repondenten het gebrek aan subsidie als struikelblok. Als we dieper in de data duiken zien we dat 70% van de mensen op zoek zijn subsidie en/of advies. Daarnaast heeft 20% van de mensen alleen de categorie ‘overig’ aangekruist waarvan een deel al helemaal klaar is met verduurzamen en een ander deel vooral wacht op duidelijkheid vanuit de overheid.

Conclusie

  • Veel mensen met een koopwoning zien de noodzaak van de energietransitie en zijn bereid hier mee aan de slag te gaan.
  • De meeste mensen hebben zelf de middelen om de verduurzaming van hun huis te kunnen bekostigen maar er is nog een significante groep welke deze middelen niet heeft.
  • Er zijn al veel maatregelen getroffen en er zit nog veel potentieel in het ‘van het gas af’ krijgen van huizen.
  • Om verdere maatregelen te nemen hebben mensen vooral veel behoefte aan subsidie en/of advies.

We willen graag iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld hartelijk bedanken en we zullen ons blijven inzetten om burgers, bedrijven en overheid te stimuleren acties te ondernemen om te komen tot een CO2 neutraal Vught!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.