Tweede Energiecafé ‘Zet Vught in het zonnetje!’

Op 13 juni a.s. van 15 tot 17 uur houdt VET-Vught het tweede Energiecafé. Het thema is deze keer zonne-energie.
De lokatie is dit keer het Energieloket De Meijerij aan de Baarzenstraat 11.
SavedPicture-2015610103533.jpg
Wij nodigen leden en overige belangstellenden van harte uit om dit café te bezoeken.
Het Energiecafé is interessant voor iedereen die:
  • ervaring heeft met het leggen van zonnepanelen
  • zelf een dak heeft en zonnepanelen willen installeren maar nog niet weten hoe en door wie
  • een dak beschikbaar wil stellen voor dakdelen
  • zelf geen dak hebben maar wel wil investeren in zonne-energie

Lees verder Tweede Energiecafé ‘Zet Vught in het zonnetje!’

Verslag eerste ALV

Datum 19 mei 2015

Voorzitter: Ton van der Vossen
Secretaris: Vincent Snels
Penningmeester: Joost Reijnen

Aanwezig: 9 leden en 3 belangstellenden
Afwezig met afmelding:
Henk Klösters, Dianne Schellekens, Michiel van der Lande en Monique Nooteboom

  1. Opening en mededelingen (voorzitter Ton van der Vossen)

Welkom aan de leden door de voorzitter. Fijn dat we een eerste echte ledenvergadering hebben.
Naast bestuur en leden is ook aanwezig Frits van der Have als lid van de Raad van Commissarissen (secretaris). Michiel van der Lande is voorzitter en Monique Nooteboom is lid. Zij zijn beide verhinderd.
De aanloop naar de vergadering is niet volgens de statuten gelopen. Het bestuur vond desondanks dat de vergadering moest plaatsvinden. We zijn al een tijd onderweg en het wordt tijd om bijeen te komen en de voorzitter is vanaf morgen een lange tijd afwezig.

De agenda wordt door de aanwezigen goedgekeurd.
De penningmeester is wat later vanwege een vergadering elders hiervoor.
Lees verder Verslag eerste ALV

Buurkracht Klein Brabant boekt succes

Het initiatief Buurkracht Klein Brabant is voortvarend bezig en boekt succes. Hieronder een opsomming van de recente gebeurtenissen.

Dinsdagavond 12 mei zal Tammo Bieze van Freenergics een voorlichting houden over zonnepanelen voor de deelnemers aan het project Buurkracht Klein Brabant. De voorlichting vindt plaats in De Rode Rik van 19.30 tot 21.00 uur.
Alle bewoners van Klein Brabant én Vught zijn van harte welkom.

Het isolatieproject verloopt voorspoedig. De laatste weken rijden regelmatig een of twee auto’s van de firma Feenstra de wijk in om bij spouwmuurisolatie en vloerisolatie aan te brengen. Binnenkort worden bij enkele huishoudens vloerisolatie met Tonzon aangebracht.

Lees verder Buurkracht Klein Brabant boekt succes

Nieuwe serie Ons Huis Verdient Het op RTL4

Vanaf zondag 5 april is het tv programma over wonen zonder energiekosten weer terug op de buis. Acht nieuwe afleveringen over hoe leuk, mooi en comfortabel wonen zonder energierekening is. Met interviews, proeflogeren in energie neutrale huizen, hele blokken huizen die in een keer vernieuwd worden, de reacties van bewoners en hun buren, buurt in actie en nog veel meer.

Vanaf zondag 5 april tot en met zondag 24 mei 2015, om 11.30 uur op RTL4 om 11.30 uur. OPNAMEOHVHTV

Herhaling: vanaf zaterdag 2 mei tot en met zaterdag 20 juni 2015, ca. 12.00 uur.

In 2014 keken 4.5 miljoen kijkers naar de twee serie programma’s Ons Huis Verdient het. Een aflevering gemist? Terugkijken kan op onshuisverdienthet.tv

Presentatie Brabants Energie Akkoord

Initiatiefnemers van dit Brabants Energie Akkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), de land- en tuinbouworganisaties (ZLTO), de Verenigde Brabantse Energiecoöperaties, partijen in de gebouwde omgeving (Brabantse steden, woningbouwcorporaties, Spark campus, Bouwend Nederland, Uneto-VNI e.a.), Tilburg University /Telos en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Daarnaast heeft zich een aantal in dit akkoord genoemde, belangrijke strategische partners gecommitteerd aan de doelen en ambities voor de korte en langere termijn.

De coördinatie werd verzorgd door de Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant.

Maart 2015

20150319 samenvatting Brabants Energieakkoord

Eerste Energiecafé succesvol

Gisterenmiddag hielden we ons eerste Energiecafé in De Rode Rik met de onderstaande onderwerpen op de informatie markt. De opkomst was uitstekend; er waren ruim 40 bezoekers én het levert ons nieuwe leden op. Onder de bezoekers waren leden, belangstellenden waarvan we al een flink aantal kennen en de vertegenwoordigers van de lokale en regionale pers:

  • Brabants Dagblad correspondent Kees van der Zandt tekende het volgende op.
  • Suzanne van Wiggen van de Avulo Nieuwsredactie bezocht ook het Energiecafé en schreef dit.

Tijdens het Energiecafé toonden we een presentatie met daarin alle bovengenoemde onderwerpen ondergebracht onder de Trias Energetica.
Foto’s van het Energiecafé vind je hier.

Lees verder Eerste Energiecafé succesvol

1500 EURO ontvangen

Vanuit ons bestuur is Arno van der Laan betrokken bij het project ‘Brabant Woont Slim’. Binnen dit project zijn veel lokale energiecoöperaties verenigd. Het project informeerde gemeenten via deze brief. Voor het uitwerken van energiebesparende maatregelen ontving VET € 1500 van de gemeente Vught.

Bron: Het Klaverblad, 25 februari 2015

27 januari gaven bedrijven, gemeenten en burgerinitiatieven het startschot voor het project ‘Brabant Woont Slim‘.
Het project heeft als doel om in de komende twee jaar energiebesparende maatregelen te treffen in circa 15.000 koopwoningen (10%) in 18 gemeenten in Brabant Noord. De gemeenten stellen geld beschikbaar voor verduurzaming van bestaande woningen en een energieloket.

325111
V.l.n.r. Arno van der Laan, wethouder Wilbert Seuren, voorzitter Ton van der Vossen

Het project komt rechtstreeks voort uit het Energieakkoord, een afspraak tussen ruim 40 organisaties om de overgang naar duurzame energie in Nederland te versnellen. Nieuwe woningen worden vanaf 2020 al vrijwel energieneutraal gebouwd, maar in oudere bestaande woningen moet nog een flinke inhaalslag worden gemaakt. Dat is ook in het belang van de huiseigenaar zelf. Door energiebesparing vallen de maandlasten lager uit, is de woning comfortabeler en beter verkoopbaar.

 

Geld voor slimme burgerinitiatieven
In vele gemeenten in Brabant Noord zijn burgerinitiatieven ontstaan die, onder andere
Lees verder 1500 EURO ontvangen