Organisatie

Algemene gegevens

KVK: 61985546
BTW: NL854580086B01
Bankrekeningnummer: NL23RABO0300678495

Coöperatie

De Vughtse Energie Transititie Vught, afgekort VET-Vught, heeft een coöperatieve vorm. De coöperatie kent drie organen:

  1. De Algemene Ledenvergadering
  2. Raad van Commissarissen
  3. Bestuur

De Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het belangrijkste orgaan van de coöperatie. VET-Vught heeft bewust voor een coöperatieve vorm gekozen omdat wij het belangrijk vinden dat de leden een stem hebben. VET-Vught is opgericht door en voor de burgers van Vught. Deze stem kunt u uitoefenen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Deze zal ten minste een keer per jaar worden gehouden. De eerste ALV vond plaats op 19 mei 2015. Het verslag van de vergadering is hier weergegeven.

Raad van Commissarissen

Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
De leden zijn:

  • Michiel van der Lande (voorzitter)
  • Frits van de Have (secretaris)

Bestuur

Met het passeren van de akte van oprichting is ook het bestuur van VET-Vught officieel geïnstalleerd. Alle bestuursleden zijn door de Raad van Commissarissen op voordracht van de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en benoemd.

Wij stellen graag de huidige bestuursleden aan u voor.

Allereerst de voorzitter van het bestuur Ton van der Vossen. Ton is gepensioneerd brandweerofficier. Zijn motivatie om voorzitter te worden van VET-Vught is tweeledig. Hij vindt het belangrijk dat we goed omgaan met de aarde en hij houdt van besturen.
Stuur een email aan Ton.

De functie van secretaris van VET-Vught is op dit moment vacant. Indien men bereid is deze vacature in te vullen dan kunt u contact opnemen met de voorzitter.

Adrie Hoogedoorn is sinds 1 januari 2017 penningmeester. Voorheen was hij hoofd administratie bij Michelin  Nederland. Hij zie VET-Vught als een uitstekend orgaan dat bij kan bijdragen aan de bewust vorming dat transitie naar duurzame energie een betere samenleving oplevert.

Arno van der Laan is lid van het bestuur. Arno is zelfstandig adviseur bouwen en wonen. Hij streeft een duurzame energievoorziening na en wil van VET-Vught een energieke organisatie maken.

Norbert van Wijk is ook lid van het bestuur. Hij is ondernemer en wil graag de afhankelijkheid van grote energieleveranciers verminderen.

Deze mooie en verschillende motivaties leggen een stevige basis voor VET-Vught. Ze versterken elkaar in het realiseren van het uiteindelijke doel van VET-Vught: bewoners van Vught helpen energieneutraal te leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *