Organisatie

Algemene gegevens

KVK: 61985546
BTW: NL854580086B01
Bankrekeningnummer: NL23RABO0300678495

Coöperatie

De Vughtse Energie Transititie Vught, afgekort VET-Vught, heeft een coöperatieve vorm. De coöperatie kent drie organen:

  1. De Algemene Ledenvergadering
  2. Raad van Commissarissen
  3. Bestuur

De Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het belangrijkste orgaan van de coöperatie. VET-Vught heeft bewust voor een coöperatieve vorm gekozen omdat wij het belangrijk vinden dat de leden een stem hebben. VET-Vught is opgericht door en voor de burgers van Vught. Deze stem kunt u uitoefenen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Deze zal ten minste een keer per jaar worden gehouden. De eerste ALV vond plaats op 19 mei 2015. Het verslag van de vergadering is hier weergegeven.

Raad van Commissarissen

Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
De leden zijn:

  • Michiel van der Lande (voorzitter)
  • Frits van de Have (secretaris)
  • Suzanne Otters-Bruijnen (lid)
  • Lara Runne (lid)

Bestuur

Met het passeren van de akte van oprichting is ook het bestuur van VET-Vught officieel geïnstalleerd. Alle bestuursleden zijn door de Raad van Commissarissen op voordracht van de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en benoemd.

Wij stellen graag de huidige bestuursleden aan u voor:

Arno van der Laan is sinds mei 2018 voorzitter. Hij is vanaf de oprichting als bestuurslid bij Vet betrokken. Arno is zelfstandig adviseur bouwen en wonen en werkt aan verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hij wil als VET-Vught samenwerken met gemeente, burgers en bedrijven aan een energieneutraal Vught.

Marcel van Helmond is sinds 4 april 2018 secretaris. Hij volgt Vincent Snels op. Marcel heeft een brede achtergrond en heeft jaren een eigen bedrijf gehad waarbij hij organisaties adviseerde met versnellingssessies. Hij is ook productontwikkelaar geweest bij een hypotheekorganisatie. Hij wil dat VET-Vught bekend wordt onder alle inwoners van Vught.

Adrie Hoogedoorn is sinds 1 januari 2017 penningmeester. Voorheen was hij hoofd administratie bij Michelin  Nederland. Hij ziet VET-Vught als een uitstekend orgaan dat bij kan bijdragen aan de bewust vorming dat transitie naar duurzame energie een betere samenleving oplevert.

Norbert van Wijk is lid van het bestuur en de drijvende kracht achter het energieloket de Meierij. Hij is ondernemer en wil graag de afhankelijkheid van grote energieleveranciers verminderen.

Deze mooie en verschillende motivaties leggen een stevige basis voor VET-Vught. Ze versterken elkaar in het realiseren van het uiteindelijke doel van VET-Vught: bewoners van Vught helpen energieneutraal te leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *