Wat is VET-Vught?

VET-Vught is een burgerinitiatief van en voor Vughtse burgers om het voor alle Vughtenaren mogelijk te maken te kunnen kiezen voor energiebesparing en duurzame energie. VET-Vught wordt hierin gesteund door de gemeente en werkt samen met maatschappelijke instellingen, verenigingen en het bedrijfsleven. Wij sluiten hiermee aan bij de Nationale, Europese en Wereldwijde beweging om burgers in staat te stellen zelf verantwoording te nemen voor hun eigen energievoorziening.

In eerste instantie is de focus van VET-Vught gericht op energie. Maar het kan haar doelstelling verder uitbreiden, bijv. op sociaal vlak, als dit gedragen wordt door de burgers. VET-Vught is lid van de VEC (Verenigde Energie Cooperaties in Noord-Brabant) en heeft nauwe banden met cooperaties in andere gemeentes zoals Best, Dongen, Haaren en Udenhout.

Afbeelding1
Doelstelling

De meeste energie wordt opgewekt door fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas. Deze vorm van energieopwekking heeft belangrijke nadelen. Zo gaat deze energie gepaard met veel Co2 uitstoot en vervuiling wat een directe impact heeft op het milieu en de gezondheid. Ook zijn we voor het leveren van deze energie afhankelijk van grote energiemaatschappijen. Tot slot is deze vorm van energie eindig en daarmee gevoelig voor prijsstijging. VET-Vught is van mening dat duurzame energie de enige energie van de toekomst is. Duurzame energie is energie opgewekt uit de zon, wind of aardwarmte. Deze vormen van energie zijn hernieuwbaar en daarmee oneindig. Bovendien is deze vorm van energieopwekking schoon en betaalbaar.De doelstellingen van VET-Vught zijn:
– Het (doen) opwekken van duurzame energie
– Het in- en verkopen van duurzame energie
– Het realiseren van zo gunstig mogelijke tarieven voor bij voorkeur duurzame energie
– Het helpen realiseren van collectieve inkoop van zonnepanelen
– Het verstrekken van informatie en ondersteunende diensten aan de leden van de    cooperatie

Dit alles, met het streven om de bewoners van Vught te helpen om energieonafhankelijk te worden en optimaal gebruik te maken van duurzame energie.

Initiatiefnemers

De drie initiatiefnemers achter Vet-vught zijn, Vincent Snels, Dianne schellekens en Lili Mostard. Hier leest u de redenen, waarom ze met Vet Vught zijn gestart.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *