BIJEENKOMST OVER KLIMAAT EN ENERGIE

Op dinsdag 26 maart organiseert de gemeente een bijeenkomst over klimaat en energie. Weerman Reinier van den Berg vertelt over het veranderende klimaat, nieuwe energie en de kansen en mogelijkheden die dat biedt. Hoe gaan we die verandering doen? Waar gaan we zonnepanelen of windmolens plaatsen. Hoe houden we het betaalbaar?

De bijeenkomst vindt plaats bij Novalis, Industrieweg 9C Vught.

Tijd: 19.30- 21.30

Laat je informeren en je mening horen over de kansen en (on)mogelijkheden van de energietransitie. Je bent van harte welkom. kijk hier voor meer informatie.