Categoriearchief: Bijeenkomsten

VET-Vught neemt deel aan Brabant Woont Slim

Gemeenten, energie-initiatieven zoals VET-Vught en bedrijven werken aan een platform waar huiseigenaren uit de regio terecht kunnen wanneer ze hun woning willen verduurzamen. Dat is een digitaal platform waar je informatie kunt vinden over isolatiemaatregelen, (lokale) bedrijven die je kunnen helpen de maatregelen uit te voeren en of er misschien subsidie beschikbaar is in je gemeente of provincie.

In dit bericht lees je waarom VET-Vught wil deelnemen.

wat betekent het voor Vughtenaren?

Het voordeel van samenwerking met “Brabant Woont Slim” is dat informatie over energiebesparing, van een eenvoudige maatregel tot “ nul op de meter”, op een toegankelijke manier beschikbaar komt voor Vughtenaren. Daarnaast kunnen we met een goed klant-volg systeem Vughtenaren optimaal informeren en verleiden een volgende stap te zetten. Ook komt er meer informatie beschikbaar via de gemeente waardoor we in staat zijn precies te bepalen waar welke acties het meest effect zullen hebben.

Voor Vughtenaren die energiebesparende maatregelen willen uitvoeren of bijvoorbeeld zonnepanelen willen hebben, is informatie makkelijk beschikbaar. Het energieloket kan mensen helpen op een eenvoudige manier stappen te zetten in de verduurzaming van hun woning. Daarbij werken we nauw samen met lokale bedrijven zodat de investeringen in Vught blijven.

wat betekent het voor VET-Vught?

Bedrijven, gemeenten en energie coöperaties gaan samenwerken om meer woningeigenaren te verleiden om in de verduurzaming van hun woning te investeren. De samenwerking wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die je in de bijlage vindt. Daarin staat wat van elke partij wordt verwacht, op bladzijde 15 lees je wat dat betekent voor energie coöperaties. Het kost VET-Vught geen geld, maar we gaan wel proberen de ‘lokale reuring’ te organiseren.

Voor VET-Vught betekent het dat we intensief gaan samenwerken met het energieloket de Meierij. Dat wordt voor ons het loket waar inwoners van Vught terecht kunnen wanneer ze energiebesparende maatregelen willen uitvoeren. Het energieloket werkt zoveel mogelijk met lokale bedrijven die de maatregelen kunnen uitvoeren.

ondertekening 15 april: Vught doet mee

Op 15 april wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend waarna het digitale platform de lucht in kan. De gemeente Vught heeft aangegeven te willen tekenen. Het bestuur is van plan om namens VET-Vught de samenwerkingsovereenkomst ook te tekenen.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de overeenkomst, over “Brabant Woont Slim” of over de deelname van VET-Vught dan horen we dat graag van je.

meer informatie: www.brabantwoontslim.nl

Verslag eerste ALV

Datum 19 mei 2015

Voorzitter: Ton van der Vossen
Secretaris: Vincent Snels
Penningmeester: Joost Reijnen

Aanwezig: 9 leden en 3 belangstellenden
Afwezig met afmelding:
Henk Klösters, Dianne Schellekens, Michiel van der Lande en Monique Nooteboom

  1. Opening en mededelingen (voorzitter Ton van der Vossen)

Welkom aan de leden door de voorzitter. Fijn dat we een eerste echte ledenvergadering hebben.
Naast bestuur en leden is ook aanwezig Frits van der Have als lid van de Raad van Commissarissen (secretaris). Michiel van der Lande is voorzitter en Monique Nooteboom is lid. Zij zijn beide verhinderd.
De aanloop naar de vergadering is niet volgens de statuten gelopen. Het bestuur vond desondanks dat de vergadering moest plaatsvinden. We zijn al een tijd onderweg en het wordt tijd om bijeen te komen en de voorzitter is vanaf morgen een lange tijd afwezig.

De agenda wordt door de aanwezigen goedgekeurd.
De penningmeester is wat later vanwege een vergadering elders hiervoor.
Lees verder Verslag eerste ALV

Bijeenkomst Buurkracht Klein Brabant

Op donderdag 29 januari organiseert Buurkracht Klein Brabant een bijeenkomst vanaf 20.00 uur in De Rode Rik. Doel van de bijeenkomst is om de bewoners van Klein Brabant inzicht te geven in maatregelen die genomen kunnen worden om energie te besparen.

Bewoners van de wijk Klein Brabant zijn hierover inmiddels geïnformeerd door een huis-aan-huis flyer, billboards in de wijk en een banner aan het begin van de wijk.
Lees verder Bijeenkomst Buurkracht Klein Brabant

Werkplaats en oprichtingsbijeenkomst

Datum: woensdag 23 april 2014
Locatie: Zaal Schoonveld

Uitnodiging “Sluit je aan”
VET Vught, de Vughtse energie coöperatie, nodigt alle inwoners van Vught zich aan te sluiten. Op de bijeenkomst op 23 april kunt u terecht met uw vragen over energiebesparing, richten we VET Vught officieel op en zijn er twee workshops. Een over energiebesparing en een over zonnepanelen. U krijgt tips en advies over energiebesparing en u kunt zich aansluiten bij het project Zonnepanelen. Mensen die zin hebben om stappen te zetten om Vught energieneutraal te maken zijn van harte welkom.

Lees verder Werkplaats en oprichtingsbijeenkomst

VET-Vught werkt aan haar vorm

Vet-Vught is het burgerinitiatief dat Vughtenaren wil helpen bij energiebesparing en bij het opwekken van energie. Sinds de startbijeenkomst in november jl. zijn er meer dan 40 vrijwilligers aan de slag om hiervoor plannen te maken. Ook wordt er een plan gemaakt hoe we dit samen organiseren en communiceren. De afgelopen weken heeft iedere werkgroep zich voorbereid op wat men denkt dat goed is voor Vught, voor VET en voor de toekomstige leden van VET. Lees verder VET-Vught werkt aan haar vorm

Bewonersbijeenkomst Vughtse Energie Transitie

Vught, 2 oktober

De Vughtse Energie Transitie is een initiatief van en voor burgers, dat zich laat inspireren door succesvolle voorbeelden in gemeenten als Boxtel, Udenhout, Best en Haaren. VET nodigt ondernemende inwoners van Vught en Cromvoirt uit om zelf het voortouw te nemen en dit burgerinitiatief gezamenlijk vorm en inhoud te geven. In september zijn 2 bewonersbijeenkomsten geweest in Vught en op 2 oktober is er nog een  derde bijeenkomst in de Battle Axe in Cromvoirt. Deskundigen informeren hier de burgers over de kansen en mogelijkheden om in de eigen duurzame energiebehoefte te voorzien. Bewoners kunnen zich meteen aanmelden om, met elkaar, plannen en ideeën te ontwikkelen en uit te voeren.

Lees verder Bewonersbijeenkomst Vughtse Energie Transitie