Categorie archief: Bijeenkomsten

KLIMAATADAPTATIE 10 APRIL

Het klimaat verandert. Afgelopen jaren hebben we gezien welke invloed langere periodes van droogte en buien met grote hoeveelheden neerslag in korte termijn hebben op onze leefomgeving. Wat betekent dat voor Vught, wat kunnen we doen om te zorgen dat de overlast beperkt blijft?

De gemeente nodigt inwoners uit om op woensdag 10 april van 19.00 tot 21.00 uur in de zaal “ de Spie” van het gemeentekantoor mee te denken over hoe we deze problemen kunnen aanpakken.

Woensdag 10 april, 19.00 uur Locatie: gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1, 5261 EP Vught. Zaal de Spie, zij-ingang, naast Venvulas.

BIJEENKOMST OVER KLIMAAT EN ENERGIE

Op dinsdag 26 maart organiseert de gemeente een bijeenkomst over klimaat en energie. Weerman Reinier van den Berg vertelt over het veranderende klimaat, nieuwe energie en de kansen en mogelijkheden die dat biedt. Hoe gaan we die verandering doen? Waar gaan we zonnepanelen of windmolens plaatsen. Hoe houden we het betaalbaar?

De bijeenkomst vindt plaats bij Novalis, Industrieweg 9C Vught.

Tijd: 19.30- 21.30

Laat je informeren en je mening horen over de kansen en (on)mogelijkheden van de energietransitie. Je bent van harte welkom. kijk hier voor meer informatie.

SAVE THE DATE: DONDERDAG 11 APRIL 2019

SAVE THE DATE: Op donderdag 11 april 2019 vindt de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van VET-Vught plaats. De vergadering is openbaar toegankelijk. Leden van VET-Vught ontvangen in maart een persoonlijke uitnodiging met meer informatie en de agenda voor de ledenvergadering.

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Brandweerkazerne / Gebouw BOR Gemeente Vught;
Kettingweg 7-A, 5261 LG Vught
(Vergaderzaal boven de brandweerkazerne)

13 EN 18 FEBRUARI 2019: INFORMATIEAVOND ZONNEMAATJE

Op woensdag 13 februari en maandag 18 februari organiseren we, in samenwerking met energiecoöperatie DEH, een informatieavond over het postcoderoosproject Zonnemaatje: “zonnepanelen zonder gedoe”. Je krijgt informatie en we beantwoorden vragen.

Aanvang: 20.00 uur.

Locatie 13 februari: Gemeentekantoor Vught, Secr. van Rooijstraat 1, 5261 EP Vught.

Locatie 18 februari: the Battle Axe, St.-Lambertusstraat 60, 5266 AG Cromvoirt.

UPDATE 12 februari:
Er is overweldigend veel belangstelling voor het project Zonnemaatje. Bijna 150 huishoudens hebben zich inmiddels al aangemeld voor duurzame energie van de zonnepanelen bij de RWZI in Haaren. Op 12 februari bereikten we de mijlpaal van 2.000 gereserveerde certificaten. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Inmiddels hebben we zoveel aanmeldingen, dat we bij voorinschrijvingen die we na 12 februari ontvangen niet meer kunnen garanderen dat je daadwerkelijk kunt meedoen aan dit Zonnemaatje-project. Lees hier meer over op onze pagina over Zonnemaatje.

GASLOOS WONEN? HOE?

Gasloos wonen is “hot”. Je kunt er niet meer omheen. Overal verschijnen berichten in de media dat we van het (aard)gas af moeten. Maar waarom moeten we eigenlijk van het gas af en wat betekent dat nu precies voor uw situatie? Daarover gaat de bijeenkomst van VET-Vught, het Vughtse burgerinitiatief dat de energie transitie in Vught wil versnellen.

Het aardgas in Groningen is eindig en nieuwbouwwoningen moeten per 1 juli zonder gasaansluiting gebouwd worden. Dat is even wennen. De bouwwereld is ervan geschrokken. Toch weten we al lang dat het opstoken van aardgas CO2 uitstoot en dat we daarvan af moeten. Maar wat betekent dat voor bestaande woningen. De woning waar u woont?

Tijdens de bijeenkomst op 30 mei gaven we een overzicht van de mogelijkheden om een bestaande woning gasloos te maken. Wat komt erbij kijken, wat zijn de mogelijkheden, de kosten en de voor- en nadelen?

Daarna zoomden we in op 1 van de apparaten die een oplossing kan bieden: de warmtepomp. Kan iedereen een warmtepomp plaatsen en wat betekent dat dan in en om je woning? Wat moet je aanpassen aan je woning om je huis zonder gas te kunnen verwarmen?

Er waren circa 30 mensen aanwezig op de bijeenkomst. De presentatie vindt u hier.

VET-Vught neemt deel aan Brabant Woont Slim

Gemeenten, energie-initiatieven zoals VET-Vught en bedrijven werken aan een platform waar huiseigenaren uit de regio terecht kunnen wanneer ze hun woning willen verduurzamen. Dat is een digitaal platform waar je informatie kunt vinden over isolatiemaatregelen, (lokale) bedrijven die je kunnen helpen de maatregelen uit te voeren en of er misschien subsidie beschikbaar is in je gemeente of provincie.

In dit bericht lees je waarom VET-Vught wil deelnemen.

wat betekent het voor Vughtenaren?

Het voordeel van samenwerking met “Brabant Woont Slim” is dat informatie over energiebesparing, van een eenvoudige maatregel tot “ nul op de meter”, op een toegankelijke manier beschikbaar komt voor Vughtenaren. Daarnaast kunnen we met een goed klant-volg systeem Vughtenaren optimaal informeren en verleiden een volgende stap te zetten. Ook komt er meer informatie beschikbaar via de gemeente waardoor we in staat zijn precies te bepalen waar welke acties het meest effect zullen hebben.

Voor Vughtenaren die energiebesparende maatregelen willen uitvoeren of bijvoorbeeld zonnepanelen willen hebben, is informatie makkelijk beschikbaar. Het energieloket kan mensen helpen op een eenvoudige manier stappen te zetten in de verduurzaming van hun woning. Daarbij werken we nauw samen met lokale bedrijven zodat de investeringen in Vught blijven.

wat betekent het voor VET-Vught?

Bedrijven, gemeenten en energie coöperaties gaan samenwerken om meer woningeigenaren te verleiden om in de verduurzaming van hun woning te investeren. De samenwerking wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die je in de bijlage vindt. Daarin staat wat van elke partij wordt verwacht, op bladzijde 15 lees je wat dat betekent voor energie coöperaties. Het kost VET-Vught geen geld, maar we gaan wel proberen de ‘lokale reuring’ te organiseren.

Voor VET-Vught betekent het dat we intensief gaan samenwerken met het energieloket de Meierij. Dat wordt voor ons het loket waar inwoners van Vught terecht kunnen wanneer ze energiebesparende maatregelen willen uitvoeren. Het energieloket werkt zoveel mogelijk met lokale bedrijven die de maatregelen kunnen uitvoeren.

ondertekening 15 april: Vught doet mee

Op 15 april wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend waarna het digitale platform de lucht in kan. De gemeente Vught heeft aangegeven te willen tekenen. Het bestuur is van plan om namens VET-Vught de samenwerkingsovereenkomst ook te tekenen.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de overeenkomst, over “Brabant Woont Slim” of over de deelname van VET-Vught dan horen we dat graag van je.

meer informatie: www.brabantwoontslim.nl

Verslag eerste ALV

Datum 19 mei 2015

Voorzitter: Ton van der Vossen
Secretaris: Vincent Snels
Penningmeester: Joost Reijnen

Aanwezig: 9 leden en 3 belangstellenden
Afwezig met afmelding:
Henk Klösters, Dianne Schellekens, Michiel van der Lande en Monique Nooteboom

  1. Opening en mededelingen (voorzitter Ton van der Vossen)

Welkom aan de leden door de voorzitter. Fijn dat we een eerste echte ledenvergadering hebben.
Naast bestuur en leden is ook aanwezig Frits van der Have als lid van de Raad van Commissarissen (secretaris). Michiel van der Lande is voorzitter en Monique Nooteboom is lid. Zij zijn beide verhinderd.
De aanloop naar de vergadering is niet volgens de statuten gelopen. Het bestuur vond desondanks dat de vergadering moest plaatsvinden. We zijn al een tijd onderweg en het wordt tijd om bijeen te komen en de voorzitter is vanaf morgen een lange tijd afwezig.

De agenda wordt door de aanwezigen goedgekeurd.
De penningmeester is wat later vanwege een vergadering elders hiervoor.
Lees verder Verslag eerste ALV