Categoriearchief: HIER Opgewekt

Led verlichting sportpark Bergenshuizen

De gemeente Vught heeft VET-Vught gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor zonnepanelen op de daken van de sportverenigingen op sportpark Bergenshuizen. We hebben geconcludeerd dat de verenigingen op dit moment meer verbruiken dan ze op kunnen wekken op hun daken. Eerst besparen dus. Daarom is er een werkgroep LED gestart waarin de drie ‘grootverbruikers’, Reaal, de Zwaluw en MOP Hockey samenwerken om energie te besparen door LED toe te passen. VET-Vught helpt ze om de plannen daarvoor verder te brengen. We verwachten dat deze verenigingen 60% op hun elektriciteit voor verlichting kunnen besparen.

Samen werken aan lokale duurzame energie?

Bron: www.hieropgewekt.nl

Kom naar het Evenement HIER opgewekt 2015!
Op vrijdag 20 november vindt voor de vierde keer het Evenement HIER opgewekt plaats. Dan komen initiatieven, VvE’s, gemeenten, corporaties, provincies en serviceverleners weer bij elkaar om elkaar te ontmoeten en ervaringen en kennis te delen. Met 900 bezoekers is het Evenement HIER opgewekt het grootste landelijke evenement voor lokale energie-initiatieven in Nederland. De voorgaande edities van het Evenement HIER opgewekt waren een enorm succes!


PROGRAMMA
Tussen het eerste idee voor een lokaal initiatief en een goede draaiende, formele organisatie zitten vele fasen en facetten, met bijbehorende vragen, kansen en knelpunten. We bieden een boeiend programma dat zich zal richten op de drie cruciale vraagstukken van lokale initiatieven, namelijk:

Lees verder Samen werken aan lokale duurzame energie?

Evenement HIER opgewekt

logo_eho2014_pngHIER opgewekt is hét kennisplatform voor lokale duurzame energie initiatieven. De schaal van de energiehuishouding verandert in rap tempo. We zien steeds meer kleinschaligere energie initiatieven ontstaan, naast de centrale energievoorziening. Een groeiend aantal consumenten vraagt om groene stroom en burgers en bedrijven kiezen er steeds vaker voor om zelf én samen energie op te wekken. De toekomst voor lokale energie opwekking is dus veelbelovend. HIER opgewekt gelooft in deze beweging!

Lees verder Evenement HIER opgewekt