Categorie archief: Brabants Energie Akkoord

Presentatie Brabants Energie Akkoord

Initiatiefnemers van dit Brabants Energie Akkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), de land- en tuinbouworganisaties (ZLTO), de Verenigde Brabantse Energiecoöperaties, partijen in de gebouwde omgeving (Brabantse steden, woningbouwcorporaties, Spark campus, Bouwend Nederland, Uneto-VNI e.a.), Tilburg University /Telos en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Daarnaast heeft zich een aantal in dit akkoord genoemde, belangrijke strategische partners gecommitteerd aan de doelen en ambities voor de korte en langere termijn.

De coördinatie werd verzorgd door de Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant.

Maart 2015

20150319 samenvatting Brabants Energieakkoord